Page 6 - falcken

Basic HTML Version

Falcks-Museets Venner fik en god portion goodwill, da tople-
derne fra alle Falcks afdelinger i hele verden var samlet i slut-
ningen af maj til en sammenkomst i København. Toplederne
brugte et par dage i hovedstaden, hvor man dels besøgte st.
Hvidovre og var på teambuilding i Hareskoven, arrangeret af st.
Vordingborg, og deltog i en mindehøjtidelighed i Holmens kirke
over kolleger, der var døde i tjenesten. Men størst opmærk-
somhed fik de gamle Falckkøretøjer, som blev ført af tidligere
medarbejdere og nuværende ledere i korpset. Ca. 40 nypudse-
de veterankøretøjer fra hele landet fragtede toplederne rundt
Stor goodwill til
museumsvennerne
Koncernchef Allan Søgaard var chauffør på enældre Volvo ambulance fra
1952 og kørte med direktør Boo Heffner, USA (foto. Hans Henrik Nielsen)
i Hovedstaden til bl.a. Thorvaldsens museum og Falcks første
station i Ny Kongensgade. Det imponerede alle toplederne,
som ikke i deres hjemlande har en veterankultur som i Dan-
mark, hvor de tidligere medarbejdere stadig er tilknyttet deres
tidligere virksomhed – og hvor de gamle køretøjer bevares. Her
er det kotume, at man er ude af øje og sind, når man forlader sin
arbejdsplads. Så de internationale topledere fik enmasse ideer
med hjem fra besøget. Desuden fik de alle en ny fane, så Falcks
bomærke kan vaje i alle de 34 lande, hvor korpset nu er place-
ret.
Fra højtideligheden i Holmens kirke (foto: Klaus Kristiansen)
Smukt så det ud, da de gamle køretøjer med politieskorte kørte
rundt i København ( foto: Steffen Lund)
Foran Thorvaldsensens museum
6 · FALCKEN