Page 5 - falcken

Basic HTML Version

Da station Nord blev lukket i Århus besluttede medarbejderne at lave en
bådklub – og har samlet fondsmidler ind til to redningsbåde, der nu
indgår i SOK-beredskabet
Det er ingen hemmelighed, at Falckred-
dere er utrolig gode til at skaffe sig ra-
batter eller finde alternative finansie-
ringskilder til projekter. Både Velfærds-
udvalget,
Personaleforeningen
og
Falcksport kan berette om meget fanta-
sifulde ansøgninger til de mest utrolige
projekter. Mange får det blå stempel og
udvikler sig, men i Århus har en gruppe
reddere vist sikret sig den uofficielle
Falck-rekord i fundraising. De har tiltu-
sket sig 230.000 kr. i fondsmidler og
samtidig overtalt Materialeafdelingen
til at sælge en af korpsets udfasede red-
ningsbåde til kun 15.000 kr. Det stopper
ikke her, lover en af initiativtagerne, red-
der Mads Thøger.
Han er én af de reddere, der skulle
flyttes, da station Nord i Århus blev luk-
ket for et år siden. Der var oparbejdet et
flot kammeratskab på stationen, som
bl.a. resulterede i, at stationen vandt
18.000 kr. i en konkurrence, som korpset
udskrev omkring arbejdsmiljøet på sta-
tionerne. Svarprocenten på station Nord
var rekordhøj – og de vandt hovedgevin-
sten på 150 kr. pr. medarbejder, ialt
18000 kr.
De 18.000 kr. skulle bruges i et fælles
projekt, og det blev starten på en lokal
bådklub i Egå nord for Århus. Målet var
at købe en båd, der kunne bruges i friti-
den af alle medarbejderne, og det lykke-
des efter flere forhandlinger med tidli-
Falck-mestre i
fundraising
Medarbejdere i Århus bag fantastisk projekt:
gere materielchef Carsten Bregendorf
at overtale ham til at sælge en udfaset
redningsbåd for 15.000 kr. De resteren-
de 3000 kr. fra præmien rakte til red-
ningsveste og andet nødvendigt udstyr
til båden, som hurtigt blev døbt ”Nord-
falcken”.
Men mere vil som bekendt have mere.
Den lille redningsbåd var for lille, mente
flere, så der blev lagt ansøgninger ind til
Trygfonden og Lauritzen-Fonden, hvori
redderne betonede, at de ville bruge de
tildelte penge til at anskaffe sig en pro-
fessional redningsbåd, der skulle assi-
stere SOK-beredskabet i Århus-bugten.
Alle medlemmer ville arbejde gratis og
bådklubben ville sørge for den nødven-
dige uddannelse, så alle fik certifikat til
at manøvrere den store redningsbåd,
man havde i kikkerten.
Begge fonde sagde ja og der løb i alt
230.000 kr. ind på kontoen, så der nu er
blevet råd til både at købe en RIB-red-
ningsbåd med ny 90 HK 2-taktsmotor og
bådtrailer. Også prisen på redningsbå-
den blev selvfølgelig i bedste redder-
ånd handlet ned til halvdelen af nyprisen,
selvom den kun er to år gammel.
Nu er alle i gang med at uddanne sig
som bådførere og samtidig er Mads Thø-
ger og kolleger i fuld gang med at spidse
pennen med nye ansøgninger, for de
mangler stadig gps og instrumenter til
den flotte båd, hvortil Falck har betalt
en defibrillator, men mon ikke det nok
skal lykkes de ihærdige Århus-folk. De
skal også lige finde sponsorer, der vil be-
tale for brændstoffet i forbindelse med
de regelmæssige bådøvelser. De øvrige
udgifter betaler brugerne i form af en
lejeafgift samt et årligt kontingent på
300 kr. Så kan man til gengæld også
komme ud og ”lege” med båden eller tage
på fiskeri.
-Det er aftalt, at vi indgår i SOK´s be-
redskab, men først kaldes ud, når alle
andre muligheder er udtømte. Vi arbej-
der gratis og vil selvfølgelig ikke tage
opgaverne fra de professionelle søred-
ningsfolk, understreger Mads Thøger –
og det har Falck fuld forståelse for.
Et fantastisk projekt har udviklet sig i Århus, hvor redderne er gået
sammen om ”Nordfalcken”, der nu består af to redningsbåde
FALCKEN · 5