Page 1 - falcken

Basic HTML Version

F A L C K E N
Så blev landsidrætsstævnet internationalt
2-4
Tour De Mallorca
10-11
42 redderelever til øvelsesaften
15-16
PERSONALEFORENINGENS BLAD | Nr. 3 | Juni 2012
Reddere i Århus er uformelle Falck-mestre
i fundraising. Se hvorfor
side 5