Page 2 - falcken

Basic HTML Version

FALCKEN • NR. 3 • juni • 2012 • 69. ÅRGANG
Ansvarh. redaktør:
Tekst og foto:
Tryk og grafisk produktion:
Oplag:
Walther Winther
Erik Bisgaard
TypoGraphic A/S
10.350 stk.
Ålborgvej 233, 9362 Gandrup Kildegården, Thisted
7900 Nykøbing Mors
Mobil: 2811 8766/9825 2524 Tlf.: 9793 1564
www.typographic.dk
ww@falckpf.dk
thypress@gmail.com
Næste udgave udkommer 28. august 2012. Deadline 6. august 2012.
Falcken udgives af Falcks Personaleforening. Bladet er uafhængig af Falck.
Artiklerne i bladet kan indeholde synspunkter, der ikke nødvendigvis er udtryk for Personaleforeningens holdninger.
Så blev
idrætsstævnet
internationalt
Falcksport markerede 75-års jubilæum i Personaleforeningen med
stort idrætsstævne med 50 udenlandske deltagere og 600 danske
medarbejdere
For første gang siden Falcksport startede landsidrætsstævner i Vingsted, var der i år inviteret gæster
med fra udlandet. 50 medarbejdere fra Norge, Sverige, Tyskland, Polen og Slovakiet deltog i sportsstæv-
net og den efterfølgende aftenfest. De ankom dagen før det store sportsstævne med 650 deltagere – og
760 til aftenfesten i Vingsted-Centret – og blev i samlet flok kørt til station Kolding, hvor lokale ledere og
medarbejdere viste gæsterne rundt og orienterede om det danske korps, som de nu er en del af.
Det udenlandske islæt var samtidig en markering af Falcks Personaleforenings 75-års jubilæum i år, som
Falcksport på den måde kunne være med til at festligholde. Der har allerede været flere arrangementer i
den forbindelse med bl.a. en stor årsfest i april. Desuden er der udgivet en bog om Falcks veterankultur og
i oktober følger en jubilæumsbog om Personaleforeningens udvikling gennem de 75 år. Den bliver som ve-
teranbogen skrevet af journalist Erik Bisgaard fra Falcken.
Jubilæumsstævnet bød på 11 forskellige sportsdiscipliner og de enkelte vindere kan ses andet steds i
bladet her. En ny aktivitet i år var en Alpe D`Huez simulator, hvor man kunne afprøve sine evner i bjergkør-
sel. Det var meget populært. I øvrigt var der 60 deltagere i cykelkonkurrencen over 60 km, som blev gen-
nemført i både strid vind og lidt regnvejr den sidste times tid, men alle gennemførte.
Fiskekonkurrencen havde rekordtilmelding, men der blev ikke brug for de kendte lystfiskerhistorier, for
der blev kun fanget fire fisk. Den største på 2,75 kg.
Også løb på 6 og 12 km. var populært med 50 deltagere i år, og så var der de klassiske discipliner med golf,
badminton, beachvolley, fodbold, jagtskydning og poker, som i år også havde rekordtilmelding. Bowlingspil-
lene måtte helt til Vejle og golfspillerne til Jelling, men det tog ikke glæden fra arrangementet.
Ved aftenfesten spillede Top Seven som altid folk i godt humør. I pausen sørgede ”Smukke Møller” for un-
derholdningen i form af et Kim Larsen Jam, der omfattede alle de kendte sange fra den folkekære sanger.
Humøret steg yderligere et par grader, da Danmark formåede at slå Holland i den første kamp ved EM – en
kamp, der kunne følges af de fodboldtossede på storskærm i et tilstødende lokale, så det skortede ikke på
underholdning.
Næste gang, sportsfolkene mødes til landsstævne i Vingsted, bliver i maj 2014, oplyste Falcksports for-
mand Jimmy Hartmann, som i sin velkomsttale også hyldede et af bestyrelsens medlemmer –Orla Johansen
-for 25 års aktivt arbejde i Falcksports bestyrelse, hvor han nu er webmaster. Jimmy Hartmann fortalte
også om Falcksports opgaver og mange tilbud og arrangementer i årets løb, og understregede, at det kun
er muligt, fordi så mange bakker op, og Falck og Personaleforeningen åbner pungen.
Festtalen blev holdt af redningsdirektør Lars Vester. Han bød de udenlandske gæster velkommen. Det var
første gang, der var kolleger fra udlandet med, og han udtrykte stor beundring for det arbejde, der udføres
af Falcksport og Falcks Personaleforening med dets underforeninger. Et arbejde, der binder os alle sam-
men, sagde han. Det vækker undren nogle steder, at vi alle - ledere og medarbejdere – kan mødes i samme
forening og kæmpe kampe på grønsværen – og også tage de fagretslige kampe. Det er fantastisk og for-
tæller om vor unikke virksomhed, mente Lars Vester.
Jimmy Hartmann
byder velkommen
Orla Johansen blev fejret for 25 års
arbejde i bestyrelsen
Som altid var humøret højt ved aftenfesten
Lars Vester: Beundring for
arbejdet i Falcksport og
Personaleforeningens
fraktioner
2 · FALCKEN