Page 8 - falcken

Basic HTML Version

Flyt din
seng
ned på
værkstedet
Ny hal er allerede fyldt op med køretøjer, der skal renoveres på Egeskov,
hvor tyve frivillige mødes hver tirsdag – eller oftere
-Min kone siger jeg lige så godt kan flytte
min seng herned. Jeg er her jo alligevel
hele tiden.-
Det er tidligere mekaniker Mogens
Larsen i Kværndrup, der her fortæller
om sin store og altopslugende interesse:
Renovering af gamle Falck-køretøjer på
Egeskov-værkstedet.
Mogens er én af de tyve frivillige, der
hver tirsdag – eller endnu oftere – mø-
des på værkstedet ved Falckmuseet for
at renovere ældre køretøjer, som senere
skal enten udstilles på museet eller ind-
gå i flåden af veterankøretøjer, der bru-
ges ved særlige lejligheder, f.eks. når
korpsets 34 internationale direktører
kommer på besøg i København og skal
transporteres rundt. Så er der bud efter
Falck-museets Venner og deres køretø-
jer.
I Svendborg har der i 21 år været en
trofast gruppe af frivillige, der har haft
mødested først i Kværndrups nedlagte
fjernvarmecentral, senere uden for
Svendborg på en nedlagt servicestation
og de seneste tre år på Egeskov, hvor der
blev opført en ny hal til at rumme de
gamle køretøjer og samtidig indrettet et
moderne værksted. Netop disse nye lo-
kaler har for alvor skabt begejstring og
virkelyst hos medlemmerne. Så meget,
at Mogens som nævnt lige så godt kunne
tage sin seng med på værkstedet, for
han er der næsten hver dag – selvom han
aldrig har været ansat ved Falck. Han har
tværtimod altid været mekaniker, først i
Otterup som værkfører og senere selv-
stændig i Kværndrup. Da han blev folke-
pensionist savnede han hurtigt både
hammer og skruetrækker, så da han en
dag hørte larm ovre i den gamle fjernvar-
mecentral, kom han hurtigt i kontakt
med ligesindede og har været fast ”chef-
mekaniker” siden 1991. Hvis ikke Mo-
gens kan reparere det, så kan det ikke
repareres, lyder det fra kolleger på Ege-
skov. Og der er ikke meget som Mogens
ikke kan reparere, så det igen kan bru-
ges. Det ved man i de kredse, så den nye
hal, der egentlig blot skulle være et op-
samlingssted, er allerede fuld belagt
med køretøjer, der skal renoveres.
Gammel kærlighed
Et af disse køretøjer er en Bedford
sprøjte fra 1937 og det siges, at gammel
kærlighed aldrig ruster, og det kan Flem-
ming Hansen bekræfte. Flemming har
nemlig kørt til brand i sprøjten som den
allerførste udrykning han deltog i, da
han startede ved Falck i Svendborg
1966. Sprøjten blev kort efter udfaset
og erstattet af en Commer, som også er
restaureret i dag og står på Falckmuse-
et, samt en Ford 1957, som nu også er
klar til at komme under kærlige hænder. I
det hele taget er det Sydfyn, der klart
dominerer reparationsafdelingen på
Egeskov. De øvrige afdelinger i Falck-
museets Venner sender udfasede køre-
tøjer herover, fordi man ved, at her er der
frivillige, der med ildhu går ind i opgaven.
Flemming Hansens gamle kærlighed – Bedford sprøjten fra 1937, som han selv har kørt til brand i
8 · FALCKEN