Page 21 - falcken

Basic HTML Version

Redder Per Christensen,
Åbenrå, fylder
50 år 27. august
Redder Joakim Erling Basse,
Ringsted, fylder
65 år 28. august
Redder Per Eli Hassel
Hansen, Søborg, fylder
65 år 28. august
Montør Ole Emil Kristiansen,
Falck Teknik, fylder
60 år 28. august
Kontorassistent Lis Jensen,
Toftlund, fylder
65 år 28. august
Amb.assistent Torben K.
Andersen, Hillerød, fylder
50 år 29. august
Redder Claus Markussen,
Lyngby, fylder
50 år 30. august
Salgskonsulent Dan
Christensen, Driftssalg,
fylder 50 år 31. august
Redder Ib Bratholm,
Vordingborg, har
25 års jubilæum 1. august
Koncernchef Allan Søgaard Larsen er tidligere i år udnævnt til Ridder
af Dannebrogsordenen og var i maj hos Dronningen for at takke for udnæv-
nelsen. Ridderkorset tildeles danskere og udlændinge forfortjenstfuld civil
eller militær embedsgerning eller for en særlig indsats inden for kunst, videnskab eller er-
hvervsliv. Udover at være koncernchef i Falck er Allan Søgaard Larsen bl.a. ogsåmedlemaf Dansk Industris hoved-
bestyrelse.
MINDEORD
Fhv. stationsleder Jørn Justesen, Grenaa, skriver om Erik Lar-
sen, Grenaa:
Det var med vemod vi den 26. marts modtog meddelelsen om
at Erik Larsen var sovet stille ind i sit hjem efter længere tids
tiltagende svagelighed.
Erik Larsen startede sin karriere i korpset som redder på st.
Ørnegården i Gentofte i sommeren 1950, og i 1954 blev han
overflyttet til den nybyggede st. Gladsaxe. Her blev Erik ud-
dannet som brandmand og fulgte kort efter op med en udan-
nelse ved Søværnets Dykkerskole som en af Falcks første
redningsdykkere. I maj 1956 blev han udnævnt til assistent
på st. Randers.
Da der med dags varsel skulle ny leder på st. Grenaa tiltrådte
han som ny stationsleder i januar 1957. I 37 år var Falck det
faste omdrejningspunkt i Eriks liv og korpset overskyggede i
lange perioder privatlivet. Ingen opgaver var for Erik for små
eller for store, og på den baggrund mangedobledes på få år
antallet af mandskab og materiel.
Ønsket om at hjælpe andre gav sig også udtryk i et stort en-
gagement i Lions Club og næst efter Falck betød en stor ven-
nekreds alt i Eriks liv, og i de sidste svære år var de mange
trofaste venner en stor støtte for Erik, hvilket han påskøn-
nede rigtig meget.
Med Erik Larsens død er en entusiastisk Falckmand kaldt ud
for sidste gang.
Æret være Erik Larsens minde.
Dødsfald
Fhv. indsatsleder Jørgen Egon Hansen, Kobækvej 3, Skælskør,
døde 5. juni, 72 år
Fhv. fuldmægtig Svend Aage Kjærgaard, Vissenbjergvej 23,
Odense M, døde 23.maj, 88 år
Fhv. redder Viggo Lund Jespersen, Enighedsvej 3, Odense,
døde 15. maj, 68 år
Fhv. udrykningsleder Erik Lørup, Kløvermarken 13, Herning,
døde 9. maj, 86 år
Fhv. vagtcentralmedarbejder Hans Hansen, Engparken 56,
Karslunde, døde 5.maj, 65 år
Fhv. redningsfører Jørgen Petersen, Birkemosevej 21,
Rødovre, døde 22.april, 82 år
Fhv. redningsfører Marcus Schmidt, Lyngslet 20, Åbenrå,
døde 21. april, 84 år