Page 12 - falcken

Basic HTML Version

Marco
vil gennemføre en
fuld ironman i august
Idrætten har fået en helt central place-
ring hos et stigende antal medarbejdere
i korpset. Hvor man for ti år siden var be-
novet over kolleger, der gennemførte et
maratonløb, er det i dag langt større ud-
fordringer, der fortælles om.
Både korpsledelsen og Falcksport har
da også gennem årene stimuleret med-
arbejdernes lyst til at udfolde sig på
idrætspladserne, også for at forbedre
sundhedstilstanden og reducere skader
i forbindelse med f.eks. tunge løft.
En af dem, der har taget handsken op,
er den 22-årige redderelev Marco Lyng-
sø Toldbod i Ålborg. Marco er færdig
med sin redderuddannelse om et halvt
år, men kan allerede se tilbage på mange
flotte idrætsresultater, bl.a. ansporet af
et ønske om at blive jægersoldat. I den
forbindelse tog han et halvt års ophold
med forsvaret i Afghanistan i 2008, men
blev desværre skadet og måtte tage
hjem for at blive opereret. Dermed røg
også muligheden hos Jægerkorpset,
men inden da havde han via reddere, der
dengang også var med i Afghanistan som
sanitører, fået lyst til at søge ind ved
Falck, og det lykkedes at få en elevplads.
Før turen gik til Afghanistan havde
Marco gennem flere år været elitespiller
i floor-hockey, der er en form for inden-
dørs ishockey. Han var også ivrig dyrker
af den ret nye sportsgren crossfit og
kampsporten MMA. Begge er nye
idrætsgrene, der netop nu er i hastig
vækst. MMA-kampsporten er ikke for
tøsedrenge. Der er få regler og alle greb
og kast er sammensat fra en række øv-
rige kampsportsdiscipliner. Under ud-
øvelsen var han så uheldig at få en skul-
derskade, der måtte opereres og efter-
følgende gik han med slynge i tre måne-
der – men det afholdt ikke den ihærdige
idrætsmand for at gå i gang med en ny
udfordring: En fuld ironman, der skal
gennemføres ved Copenhagen Challen-
ge i august. Det er svømning over 3,8 km,
cykling på 180 km og løb på 42 km (en
maraton), alt sammen under 12 timer. Og
det sker vel at mærke med en tidligere
knæskade og en nuværende skulderska-
de – men lægen har sagt OK, pointerer
Marco.
-Jeg så, at der var tilmeldt en mand på
52 år til konkurrencen. Når han kan, så
kan jeg også, selvom jeg har svært ved at
svømme på grund af skulderskaden, for-
tæller Marco Toldbod, der allerede er i
fuld gang med optræningen. DDN-vag-
ten giver gode muligheder for at træne.
Han træner i et 3-ugers interval, hvor
første uge omfatter 22 timer. Den anden
uge går han i lav intensitet, og gearer op
igen den tredje uge med 12-14 timer med
løb, cykling og svømning.
Marco har fundet et par ligesindede i
Ålborg, og de træner så vidt muligt sam-
men.
-Der kommer selvfølgelig altid perio-
der i et træningsforløb, hvor man spør-
ger sig selv hvorfor man har vovet sig ud
i det, men så tænker jeg bare på alle dem,
der møder op for at se på mig ved Copen-
hagen Challenge. Det giver mig over-
skuddet til at fortsætte, selvom det gør
ondt. Jeg står ikke af, lover han.
Det langsigtede mål for reddereleven
er at kvalificere sig til en ironman på Ha-
waii. Det betegnes som VM i ironman og
man skal gennemføre hele disciplinen på
under ti timer for at kunne komme med.
Der er stadig et stykke vej for Marco,
men han tror han kan nå ned på omkring
11-12 timer i København, og så er vejen
ved at være banet for en rejse til Hawaii.
I det hele taget er medarbejderne på
st. Ålborg meget ihærdige. Ialt er der 15
kolleger, der træner meget offensivt i
forskellige discipliner, bl.a. til triatlon og
mountainbikecykling,
fortæller
den
22-årige elev. 11 er godt på vej mod tri-
atlondistancer, hvor der kan vælges mel-
lem en halv og hel ironman, så der er for
alvor gang i de nordjyske Falckfolk.
Hverken knæ- eller skulderskade kan stoppe 22-årig redderelev:
Ironman er en halvdyr sport. Ud-
over cykel skal der også anskaf-
fes våddragt og løbeskoene sli-
des hurtigt ned under de mange
træningspas, så de 50.000 kr.
han tjente i Afghanistan er
brugt op på sporten
Marco Tolbod – hverken knæ-
skade eller skulderskade afhol-
der ham fra at træne til en fuld
ironman i august. Her er han i
Falcksports nye outfit for cy-
kelrytterne
12 · FALCKEN