Page 10 - falcken

Basic HTML Version

Sidste år var en test – i år blev det al-
vor for de 67 Falckmedarbejdere og æg-
tefæller, der havde taget turen med
Falcksport til Alcudia på Mallorca for at
teste egne evner ud i cykelsporten.
Udover de smukke naturoplevelser,
som fem dages hård cykling i bjergland-
skabet giver udøverne, så var der også
rigelig tid til socialt samvær med bl.a.
bankospil i det store hotelcenter, som
Falcksport havde lejet sig ind på.
I alt deltog 94 i rejsen, som på alle må-
der blev vellykket. Ingen kom til skade,
selvom der ikke manglede udfordringer
for både cykelrytterne og vandrerne,
der bl.a. besteg et mindre bjerg i Alcudia
og ellers var på fodtur rundt i omegnen
og i en nærliggende nationalpark. Og så
var der en lille deltagerskare, der bare
ville slappe af og se Mallorca fra lejet bil.
Så blev det alvor
for 67 cykelryttere
Trods hårde ruter gennemførte alle, da Falcksport arrangerede Tour De
Mallorca
En enkelt gang måtte cykelruten æn-
dres, fordi to punkteringer og et dæk,
der eksploderede og røg helt af fælgen,
tog så meget tid, at ruten måtte afkor-
tes. En enkelt rytter måtte transporte-
res hjemmed sin cykel med ledsagervog-
nen på grund af et ødelagt hjul, men el-
lers gik alt som planlagt, selvom nogle af
ruterne absolut var i Tour De France-
klassen. Det gjaldt bl.a. en rute til slug-
ten ved Sa Cobra – en stigning over 9
km., som alle klarede, selvom flere var
totalt udmattede bagefter. Til gengæld
en utrolig smuk naturoplevelse, lød det
fra flere deltagere.
Nogle havde egen cykel med, andre le-
jede sig frem. En enkelt havde brugt
72.000 kr. på udstyr, andre meget min-
dre og enkelte klarede sig med amatør-
cykler – men alle havde nogle fornøjelige
dage og flere har allerede givet tilsagn
om at tage med næste år, når Falcksport
formentlig igen arrangerer Tour De Mal-
lorca.
Det blev i denne omgang kun til cykelløb
og vandring. Ingen havde tilmeldt sig
golf eller andre idrætsgrene, men den
mulighed eksisterer.
Falcksport vil i den kommende tid eva-
luere rejsen og herunder tage stilling til
om hotelkvaliteten skal opgraderes,
både med hensyn til komfort og belig-
genhed. Det vil i så fald medføre en pris-
stigning på formentlig 5-600 kr., forlød
det.
67 deltog i cykelløbet, der blev afviklet med en etape hver dag undtagen onsdag, der var hviledag. Alle klarede sig flot igennem.
Man kunne tilmelde sig i tre sværhedsgrader, så der var plads til alle
Fortsættes…
10 · FALCKEN